Oto Ekspertiz

EFT Ekspertiz

iPhone ve Android Uygulaması

Uygulamada Aç
phone 0212 854 33 33

Hizmetler

Kontroller

chevron_right Karbon Kaçak Testi chevron_right 1 Yıl-2500 Km Boya Tespit Garantisi chevron_right Detaylı Hasar Sorgu chevron_right Borç Sorgu chevron_right Motor ve Aktarma Grubu chevron_right Motor Üst Kontrolleri chevron_right Dış Ekspertiz chevron_right İç Ekspertiz / Elektronik chevron_right Yakıt ve Egzoz Sistemi chevron_right Ön Düzen Kontrolleri chevron_right Arka Düzen Kontrolleri chevron_right Dış Ekspertiz / Elektronik Kontroller chevron_right Motor / Mekanik Kontroller chevron_right Kaporta Boya Tespiti chevron_right Tur Assist 3 Ay veya 5000 Km Mekanik Garantisi chevron_right Değişen Parça Sorgusu chevron_right Tur Assist 1 Ay veya 1000 Km Mekanik Garantisi chevron_right Grenaj / Kadro / Boya Kontrolü chevron_right Motosiklet Dış / Elektronik Kontroller chevron_right Motorsiklet Mekanik Kontroller chevron_right Mekanik Temel Kontroller chevron_right Hasar Onarım Gözetim Kontroller chevron_right Mekanik Kontroller chevron_right Mekanik Alt Kontroller chevron_right Dış Ekspertiz ve Elektronik Kontroller chevron_right Kaporta ve Boya Kontrolü chevron_right Fren / Süspansiyon / Yanal Kayma Testi chevron_right DYNO testi chevron_right Diagnostic Test (OBD) chevron_right Yol Sürüş Testi chevron_right Hasar Sorgu chevron_right KM Sorgu chevron_right WÜRTH Kaçak Testi

Müşteri Ekspertiz Hizmeti

MADDE 1 – TARAFLAR :

Eft Ekspertiz Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş– ( Bu sözleşmede kısaca EFT olarak anılacaktır.)

Adres :Turgut Özal Mah. 99.Sk.Özyurtlar N5 Suites Blok No :2B Esenyurt/İstanbul

E-mail : info@eftotoekspertiz.com

1.2 Alıcı, web sitesi aracılığı ile ekspertiz hizmeti satın alan gerçek yada tüzel kişiyi ifade eder.

Adı/Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

 

MADDE 2 – TANIMLAR

Site : http://www.eftotoekspertiz.com adresinden ulaşılabilecek internet sayfasını ve eftekspertiz isimli mobil uygulamasını ifade eder.

Alıcı : Site’de sunulan ekspertiz hizmetinden, belirlenen fiyatın ödenmesi sonrasında yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.

Ekspertiz Hizmeti : EFT’nin faaliyet alanı gereği Site’de Alıcılar’a sunacağı ve işbu sözleşmenin 3. maddesinde tanımlanan ekspertiz hizmetini ifade eder.

Çözüm Ortağı : EFT’nin işbu sözleşme öncesinde (veya sonrasında) üye işyeri sözleşmesi aktettiği, Türkiye sınırları dahilinde bulunan, araç muayene istasyonuna sahip tüzel veya özel kişileri (Franchise Alanlar ve EFT şubeleri) ifade eder.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, “Alıcıların”, “Site”’ye giriş yaparak , kendi belirleyecekleri araçlara “Ekspertiz Hizmeti” almak istemeleri ile sunulacak hizmetin kurulmasına ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 4 – HİZMET BİLGİLERİ

EFT tarafından sunulan ekspertiz hizmetine ait bilgiler aşağıdaki gibidir :

Alıcı, EFT’ye ait, siteye giriş yapacak, Türkiye sınırları dahilinde, alıcının belirleyeceği ve bilgilerini yine site üzerinden vereceği araçlara ekspertiz yaptırma hizmetini satın alacaktır.

Satın alınan bu hizmet, EFT’nin çözüm ortaklarına, alıcının belirlediği aracın teslim edilmesi sonrasında, yine çözüm ortakları tarafından gerçekleştirilecektir.

 

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 EFT, kendisine bildirilmiş içeriğe uygun olarak satın alınan “Hizmet”’in, “Alıcı”’ya , “Çözüm Ortakları” aracılığıyla sunulmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Alıcı, Madde 4’ de belirtilen Sözleşme konusu Hizmet’in temel nitelikleri, kullanım koşulları, satış koşulları, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

5.3 Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

5.4 İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve EFT tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

5.5 Alıcı, bu sözleşmeyi kabul ettikten sonra EFT Hizmeti için, Hizmet konusu araca ilişkin belge, bilgi ve kayıtları ibraz etmeyi, ibraz etmediği takdirde veya aracın çözüm ortaklarına ulaştırılmaması halinde EFT’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

Alıcı, ekspertiz hizmetinin başlayacağı tarihten itibaren 48 (kırksekiz) saat içinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı cayma hakkını …………………………. e-posta adresine yapabilir.

Alıcı, hizmetin ifasından sonra, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince, burada bahsi geçen cayma hakkını kullanamayacaktır. İşbu sözleşme, Yönetmeliğin 15. Maddesinin h bendinde yer alan “ Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında olduğundan, gerek cayma süresinin geçmesinden itibaren gerekse sözleşme gereği verilen hizmetin ifasından sonra cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

MADDE 7 – EDİMDE DEĞİŞİKLİKLER

Ekspertiz hizmetinin genel yapısını değiştirmemek kaydıyla, lüzumlu olması halinde yeni kampanya içeriği veya çözüm ortağı bakımından değişiklik ve düzenlemeler söz konusu olabilir.

 

MADDE 8 – ÜCRETLER VE ÖDEME

8.1 Hizmetin fiyatı bağlayıcıdır. Tüm verilen ücretler son fiyatlardır.

8.2 Ödemeler, site üzerinden, EFT’nin sağladığı altyapı kullanılarak kredi kartıyla yada EFT sitesinde belirtilen hesap numaraları üzerinden havale veya eft ile gerçekleştirilecektir.

 

MADDE 9 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İstanbul Bakırköy Tüketici Hakem Heyeti ile İstanbul Bakırköy Tüketici Mahkemeleri, genel mahkemelerin görev alanına giren ihtilaflarda da İstanbul Bakırköy mahkemeleri yetkilidir.